Privacy Verklaring

In de huidige maatschappij is privacy belangrijk. In onze relatie van begeleider en client is het noodzakelijk om daarover afspraken te maken. De persoonlijke informatie die u mij verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Persoonsgegevens en/of andere gegevens nodig voor de begeleiding worden alleen gebruikt voor het opstellen van overeenkomsten, het uitvoeren van mijn werk en de facturatie daarvan. De gegevens die middels email of tijdens de gesprekken verzameld worden, worden bewaard zo lang er een client relatie is. Daarnaast zijn er passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. U kunt als client altijd uw gegevens inzien en indien niet correct dan kunnen de gegevens aangepast worden dan wel verwijderd worden.

Aanpassingen privacyverklaring
Wij behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd